เครื่องมือ PDF และเอกสารออนไลน์ฟรี

ปรับเอกสารให้เหมาะสมเพื่อรับไฟล์ขนาดเล็กที่สุดโดยใช้เทคโนโลยี MRC
ไฮเปอร์บีบอัด PDF
ลงชื่อ PDF ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
eSign PDF
แปลงไฟล์ที่รองรับมากกว่า 100 รูปแบบเป็น PDF
แปลงเป็น PDF
รวมไฟล์ในรูปแบบ 100+ เป็น PDF
รวมเป็น PDF
แยกหน้าออกเป็นไฟล์ PDF อิสระ
แยก PDF
รวมไฟล์ PDF ไว้ในเอกสารเดียว
รวม PDF
จัดระเบียบหน้าใหม่ใน PDF
จัดระเบียบ PDF
ย้อนกลับลำดับหน้าของ PDF
ย้อนกลับ PDF
ลบหน้าเฉพาะของ PDF
ลบหน้า
หมุนหน้าของไฟล์ PDF
หมุนไฟล์ PDF
แปลงไฟล์หลายหน้าเป็นหน้า PDF เดียว
แปลงเป็น PDF หนึ่งหน้า
เพิ่มการป้องกันรหัสผ่านไปยัง PDF
ป้องกัน PDF
ลบความปลอดภัยของรหัสผ่านของ PDF
ปลดล็อก PDF
ลบข้อมูลที่สำคัญจาก PDF
redact PDF
แปลง PDF เป็น PDF / A สำหรับการเก็บถาวรระยะยาว
แปลงเป็น PDF / A
ตรวจสอบความสอดคล้องและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร PDF/A
PDF / การตรวจสอบความถูกต้อง

ใหม่

ซ่อมแซมไฟล์ PDF ที่เสียหายหรือผิดรูปแบบ
ซ่อม PDF
เพิ่มองค์ประกอบและเนื้อหาในไฟล์ PDF
แก้ไข PDF
ไฟล์ OCR ในรูปแบบมากกว่า 100 รูปแบบเพื่อสร้าง PDF ที่ค้นหาได้
OCR PDF
กรอกแบบฟอร์ม PDF
กรอกแบบฟอร์ม PDF
แผ่ฟิลด์แบบฟอร์มคำอธิบายประกอบและเลเยอร์ใน PDF
แบน PDF
ครอบตัดหน้า PDF
ครอบตัด PDF
ปรับขนาดหน้า PDF
ปรับขนาด PDF
เพิ่มหมายเลขหน้าลงใน PDF
หมายเลขหน้า
ลดขนาดของ PDF
บีบอัด PDF
ล้างหน้าเอกสาร PDF แรสเตอร์เพื่อปรับปรุงความสามารถในการอ่าน
ล้างข้อมูล PDF
สแกนเอกสารเป็น PDF
สแกนเป็น PDF
แปลงเอกสาร PDF เป็นภาพ TIFF
PDF เป็น TIFF
แปลงเอกสาร PDF เป็นภาพ JPG
PDF เป็น JPG
แปลงเอกสาร PDF เป็นภาพ PNG
PDF เป็น PNG
แปลงเอกสาร Word เป็น PDF
Word เป็น PDF
แปลงเอกสาร Excel เป็น PDF
Excel เป็น PDF
แปลงเอกสาร PowerPoint เป็น PDF
PowerPoint เป็น PDF
แปลงเอกสาร TIFF เป็น PDF
TIFF เป็น PDF
แปลงเอกสาร JPG เป็น PDF
JPG เป็น PDF
แปลงเอกสาร PNG เป็น PDF
PNG เป็น PDF
แปลงเอกสาร DXF เป็น PDF
DXF เป็น PDF
ลบเนื้อหาแบบโต้ตอบเฉพาะของ PDF
ลบเนื้อหาแบบโต้ตอบ PDF
ลบเนื้อหาเฉพาะของ PDF
ลบเนื้อหา PDF
แปลง PDF เป็นไฟล์ข้อความ
PDF เป็นข้อความ
แปลงไฟล์ข้อความเป็น PDF
ข้อความเป็น PDF
มาร์กอัป PDF ด้วยคำอธิบายประกอบ
มาร์กอัป PDF
แปลงไฟล์ DICOM เป็น PDF
DICOM เป็น PDF
แยกหน้าจาก PDF
แยกหน้า PDF
แปลงไฟล์ SVG เป็น PDF
SVG เป็น PDF
ปรับ PDF ให้เหมาะสมเพื่อการแสดงผลบนเว็บที่รวดเร็วขึ้นโดยใช้การสร้างเชิงเส้น
ปรับให้เหมาะสมสำหรับเว็บ
ลบข้อความของ PDF
ลบข้อความ