Công cụ tài liệu và PDF trực tuyến miễn phí

Tối ưu hóa mọi tài liệu để có được các tệp nhỏ nhất bằng công nghệ MRC

PDF siêu nén

Ký PDF bằng chữ ký điện tử

Đăng ký điện tử

Chuyển đổi hơn 100 định dạng tệp được hỗ trợ sang PDF

Chuyển đổi sang PDF

Kết hợp các tệp ở hơn 100 định dạng thành PDF

Kết hợp với PDF

Tách các trang thành các tệp PDF độc lập

Tách PDF

Kết hợp các tệp PDF thành một tài liệu duy nhất

Hợp nhất PDF

Sắp xếp lại các trang trong một tệp PDF

Tổ chức PDF

Đảo ngược thứ tự trang của PDF

Đảo ngược PDF

Xóa các trang cụ thể của PDF

Xóa trang

Xoay trang của tệp PDF

Xoay PDF

Chuyển đổi một tập tin nhiều trang thành một trang PDF

Chuyển đổi sang một trang PDF

Thêm mật khẩu bảo vệ vào PDF

Bảo vệ PDF

Xóa mật khẩu bảo mật của PDF

Mở khóa PDF

Xóa dữ liệu nhạy cảm khỏi PDF

Làm lại PDF

Chuyển đổi PDF sang PDF / A để lưu trữ lâu dài

Chuyển đổi sang PDF / A

Sửa chữa tệp PDF bị hỏng hoặc không đúng định dạng

Sửa chữa PDF

Thêm các yếu tố và nội dung trên một tệp PDF

Chỉnh sửa PDF

Tệp OCR ở hơn 100 định dạng để tạo tệp PDF có thể tìm kiếm

PDF OCR

Điền vào mẫu PDF

Điền vào mẫu PDF

Làm phẳng các trường mẫu, chú thích và các lớp trong PDF

Làm phẳng PDF

Cắt trang PDF

Cắt PDF

Thay đổi kích thước trang PDF

Thay đổi kích thước PDF

Giảm kích thước của PDF

Nén PDF

Làm sạch các trang của tài liệu PDF raster để cải thiện khả năng đọc.

Dọn dẹp PDF

Quét tài liệu sang PDF

Quét sang PDF

Chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh TIFF

PDF sang TIFF

Chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh JPG

PDF sang JPG

Chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh PNG

PDF sang PNG

Chuyển tài liệu Word sang PDF

Chuyển sang PDF

Chuyển đổi tài liệu Excel sang PDF

Excel sang PDF

Chuyển đổi tài liệu PowerPoint sang PDF

PowerPoint sang PDF

Chuyển đổi tài liệu TIFF thành PDF

TIFF sang PDF

Chuyển đổi tài liệu JPG sang PDF

JPG sang PDF

Chuyển đổi tài liệu PNG sang PDF

PNG sang PDF

Chuyển đổi tài liệu DXF sang PDF

DXF sang PDF

Xóa nội dung tương tác cụ thể của PDF

Xóa nội dung tương tác PDF

Xóa nội dung cụ thể của PDF

Xóa nội dung PDF

Chuyển đổi tệp PDF thành tệp văn bản

PDF thành văn bản

Chuyển đổi tệp văn bản thành PDF

Chuyển văn bản sang PDF

Đánh dấu PDF bằng chú thích

Đánh dấu PDF

Chuyển đổi tệp DICOM sang PDF

DICOM sang PDF

Trích xuất các trang từ PDF

Trích xuất các trang PDF

Chuyển đổi tệp SVG thành PDF

SVG sang PDF

Tối ưu hóa PDF để hiển thị web nhanh hơn bằng cách sử dụng tuyến tính hóa

Tối ưu hóa cho Web

Xóa văn bản của PDF

Xóa văn bản