Tool Icon

פיצול קובצי PDF

הפרד ופצל דפי PDF למספר קבצים

שחרר את קובץ PDF שלך כאן או
העלה מהמכשיר שלך
העלה מכונן Google
העלה מ- DropBox
העלאה מכתובת אינטרנט (URL)
גודל קובץ מקסימאלי: 128 MB
Powered by GdPicture PDF Editor SDK | למידע נוסף כאן - PSPDFKit GdPicture.NET PDF Editor

הקבצים שלך בטוחים!

אנו משתמשים בשיטות ההצפנה הטובות ביותר כדי להגן על הנתונים שלך.

כל המסמכים נמחקים אוטומטית מהשרתים שלנו לאחר 30 דקות.

אם אתה מעדיף, אתה יכול למחוק את הקובץ שלך באופן ידני מיד לאחר העיבוד על ידי לחיצה על סמל הפח.

כיצד לפצל את מסמך ה- PDF לקבצי PDF עצמאיים באופן מקוון:

  1. כדי להתחיל, שחרר את קובץ ה- PDF המרובי שלך או העלה אותו מהמכשיר שלך או משירות האחסון בענן שלך.
  2. לאחר מכן תוכל לבחור באחד משני מצבים לפיצול מסמך ה- PDF שלך: פשוט או מתקדם. מצב ה- Simple יפצל את המסמך שלך במספר קבוע של קבצים, ובמצב מתקדם אתה יכול לבחור מספר עמודים באופן ידני.
  3. אם תבחר במצב פשוט: כתוב בתיבה את מספר העמודים בפיצול ולחץ על כפתור הפיצול.
  4. אם תבחר במצב מתקדם: לחץ על התמונות הממוזערות או צייר תיבת בחירה עם הסמן כדי לבחור דפים, ואז, במידת הצורך, לחץ על כפתור "+" כדי להתחיל בחירה חדשה של קבצים לחילוץ. לחץ על כפתור הפיצול כדי לסיים את הפעולה.
  5. הורד את ה- PDF המפוצל למחשב שלך או שמור אותו ישירות לשירות אחסון הענן שלך.