Tool Icon

מספרי עמודים

הוסף מספרי עמודים למסמך PDF

שחרר את הקובץ שלך כאן או
  • העלה מהמכשיר שלך
  • העלה מכונן Google
  • העלה מ- DropBox
  • העלאה מכתובת אינטרנט (URL)
גודל קובץ מקסימאלי: 256 MB

הקבצים שלך בטוחים!

אנו משתמשים בשיטות ההצפנה הטובות ביותר כדי להגן על הנתונים שלך.

כל המסמכים נמחקים אוטומטית מהשרתים שלנו לאחר 30 דקות.

אם אתה מעדיף, אתה יכול למחוק את הקובץ שלך באופן ידני מיד לאחר העיבוד על ידי לחיצה על סמל הפח.

כיצד למנות דפים בקובץ PDF באופן מקוון

  1. כדי להתחיל, שחרר את קובץ ה- PDF שלך או העלה אותו מהמכשיר שלך או משירות אחסון הענן שלך.
  2. בחר את המיקום שבו מספרי העמודים יופיעו במסמך.
  3. יש לך גם אפשרות לבחור בין הרשימה המוצעת את הדרך בה יופיעו מספרי העמודים. אתה יכול גם להגדיר זאת בעצמך.
  4. לפני האימות, בדקו בחלונית הימנית שהתצוגה המקדימה של העמודים מתאימה לכם.
  5. לחץ על כפתור העמודים.
  6. הורד את קובץ ה- PDF המדורג למחשב שלך או שמור אותו ישירות לשירות אחסון הענן שלך.
How to use
כלים אחרים