Tool Icon

Tách các tệp PDF

Tách và chia các trang PDF thành nhiều tệp

Thả tệp PDF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách chia tài liệu PDF của bạn thành các tệp PDF độc lập trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF nhiều trang của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Sau đó, bạn có thể chọn một trong hai chế độ để phân chia tài liệu PDF của mình: Đơn giản hoặc Nâng cao. Chế độ Đơn giản sẽ phân chia tài liệu của bạn thành một số tệp cố định và với chế độ Nâng cao, bạn có thể chọn nhiều trang theo cách thủ công.
  3. Nếu bạn chọn chế độ Đơn giản: ghi vào ô số lượng trang bằng cách chia, sau đó nhấp vào nút Tách.
  4. Nếu bạn chọn chế độ Nâng cao: nhấp vào hình thu nhỏ hoặc vẽ hộp chọn bằng con trỏ để chọn trang, sau đó, nếu cần, hãy nhấp vào nút trên + + để bắt đầu lựa chọn tệp mới để giải nén. Nhấp vào nút Tách để hoàn tất thao tác.
  5. Tải xuống bản PDF tách về máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.