Tool Icon

Redaguj PDF

Usuń wrażliwe dane z pliku PDF

Upuść plik tutaj lub
  • Prześlij z urządzenia
  • Prześlij z Dysku Google
  • Prześlij z DropBox
  • Prześlij z adresu internetowego (URL)
Maksymalny rozmiar pliku: 256 MB

Twoje pliki są bezpieczne!

Używamy najlepszych metod szyfrowania, aby chronić Twoje dane.

Wszystkie dokumenty są automatycznie usuwane z naszych serwerów po 30 minutach.

Jeśli wolisz, możesz usunąć plik ręcznie zaraz po przetworzeniu, klikając ikonę kosza.

Jak zredagować plik PDF online:

  1. Aby rozpocząć, upuść plik PDF lub prześlij go z urządzenia lub usługi przechowywania w chmurze.
  2. Aby dodać znaki redakcji, kliknij przycisk „Dodaj znaki redakcji” i narysuj obszar dokumentu za pomocą myszy.
  3. Aby edytować znaki redakcji, kliknij ponownie przycisk „Dodaj znaki redakcji”, aby wyłączyć dodawanie nowych redakcji, a następnie kliknij znak redakcji, który chcesz zmodyfikować, i wybierz z menu ikonę „Edytuj”. W oknie „Właściwości znaków redakcji” możesz zmienić tytuł i kolor znaku redakcji.
  4. Aby zastosować znaki redakcji i zapisać dokument, kliknij przycisk „Zastosuj wszystkie redakcje” i / lub bezpośrednio przycisk „Zapisz”.
  5. Pobierz zredagowany plik PDF na komputer lub zapisz go bezpośrednio w usłudze przechowywania w chmurze.
How to use

Czy wiedziałeś?

Redakcja uniemożliwia dostęp do wrażliwych treści
Przepisy dotyczące redakcji i ochrony danych oraz prywatności
Definicja danych osobowych
Redakcja to proces trwałego usuwania widocznego tekstu i grafiki z dokumentu. W przypadku redakcji PDF przetwarzanie to odbywa się w dokumencie elektronicznym. Podobnie jak ludzie zaciemniający lub wycinający wydrukowane strony, AvePDF pozwala trwale usunąć wszelkie informacje, rysując nieprzezroczyste obszary nad zawartością strony i niszcząc znajdujące się za nią dane. Po zredagowaniu informacji nie można odzyskać.
Ponieważ redakcja może usunąć wszelkie dane z dokumentu elektronicznego, jest to narzędzie, które pomaga firmom przestrzegać przepisów.
RODO ( Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) to rozporządzenie w sprawie ochrony danych i prywatności w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Dotyczy to również przekazywania danych osobowych poza obszarami UE i EOG.
1 stycznia 2020 r. Kalifornia wydała ustawę o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii ( CCPA ), który jest podobny do RODO i ma na celu zagwarantowanie silnej ochrony osób fizycznych w odniesieniu do ich danych osobowych.
Definicja danych osobowych to „każda informacja odnosząca się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żywej osoby”.
RODO i CCPA mają nieco inne podejście do danych osobowych. W przeciwieństwie do CCPA, RODO tworzy dodatkową kategorię danych zwaną wrażliwymi danymi osobowymi, z jeszcze surowszymi wymogami przetwarzania.
Dane osobowe, które stały się anonimowe, nie są już uważane za dane osobowe. Jednak aby dane były naprawdę anonimowe, anonimizacja musi być nieodwracalna. Po zredagowaniu pliku PDF za pomocą AvePDF usuniętych informacji nie można odzyskać. Dlatego jest to wygodne narzędzie dla organizacji, które chcą być zgodne z przepisami.
Inne narzędzia