Tool Icon

Thêm số trang vào PDF

Dễ dàng chèn số trang vào PDF của bạn trực tuyến

Thả tệp PDF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách đánh số trang trong tệp PDF trực tuyến

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Chọn vị trí mà số trang sẽ xuất hiện trong tài liệu.
  3. Bạn cũng có thể chọn, trong số danh sách đề xuất, cách các số trang sẽ xuất hiện. Bạn cũng có thể tự định nghĩa nó.
  4. Trước khi xác thực, hãy kiểm tra trên bảng bên phải xem bản xem trước phân trang có phù hợp với bạn không.
  5. Bấm vào nút phân trang.
  6. Tải tệp PDF đã phân trang xuống máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.