Tool Icon

eSign PDF

Signera PDF med en elektronisk signatur

Släpp din fil här eller
 • Ladda upp från din enhet
 • Ladda upp från Google Drive
 • Ladda upp från DropBox
 • Ladda upp från webbadress (URL)
Max filstorlek: 256 MB

Dina filer är säkra!

Vi använder de bästa krypteringsmetoderna för att skydda dina data.

Alla dokument raderas automatiskt från våra servrar efter 30 minuter.

Om du föredrar det, kan du radera din fil manuellt direkt efter bearbetning genom att klicka på fackikonen.

Hur man utformar en PDF online:

 1. För att starta, släpp din PDF-fil eller ladda upp den från din enhet eller din molnlagringstjänst.
 2. Klicka på Signatur-knappen för att öppna fönstret för signaturkonfiguration.
 3. Rita din signatur med markören eller importera den från din enhet.
 4. Om du vill lägga till ett certifikat för att lägga till en annan säkerhetsnivå, klicka på Importera certifikat och ange lösenordet.
 5. Klicka på Spara.
 6. För att placera din signatur, rita en ruta på dokumentet med musen.
 7. Klicka på Spara.
 8. Ladda ner den signerade PDF-filen till din dator eller spara den direkt till din molnlagringstjänst.
How to use

Visste du?

Det finns olika typer av elektroniska signaturer
Det digitala certifikatet för avancerad signering
Säkerhet för den digitala signeringsprocessen
Varje land har lagar om användning av elektroniska signaturer. I Europeiska unionen, eIDAS-förordningen tillåter tre typer av elektroniska signaturer:
- den enkla elektroniska signaturen som är lämplig för vardagshandlingar eller personer med låga juridiska eller ekonomiska konsekvenser för undertecknaren.
- den avancerade elektroniska signaturen, som inkluderar användning av ett digitalt certifikat.
- den kvalificerade elektroniska signaturen, som allmänt används för autentiska handlingar av notarier, advokater, fogar, domstolar och liknande. Dess säkerhetskriterier är jämförbara med de för den avancerade digitala signaturen. Ändå kan dess förfarande inte helt utföras på distans: en certifieringsmyndighet som godkänts av regeringen måste verifiera och validera undertecknarens identitet.
AvePDF stöder enkla och avancerade elektroniska signaturprocesser tack vare möjligheten att importera ett digitalt certifikat.
Ett digitalt signaturcertifikat (DSC) innehåller information om användarens namn, pinkod, land, e-postadress, datum för certifikatets utfärdande och certifieringsmyndighetens namn. Det gör det också möjligt att bevisa att dokumentet inte har ändrats sedan signaturen. Det digitala certifikatet är en elektronisk fil, liksom en privat nyckel som tillåter kryptografiska signaturoperationer. Endast en certifieringsmyndighet, vars uppgift är att verifiera identiteten och göra länken mellan den privata signaturnyckeln och identiteten på den som har undertecknat, kan utfärda ett certifikat.
Lätt att installera och enkel att använda, den digitala signaturen är baserad på ett krypteringssystem med en privat nyckel (som används för att underteckna) och en offentlig nyckel (för att verifiera signaturen). Det är detta krypteringssystem som tillåter autentisering av dokumentets avsändare. För att säkerställa högsta säkerhetsnivå använder AvePDF SHA-256 hashalgoritm. Visste du att NSA först designade denna kryptografiska algoritm? Det är nu en standard som släpps under en royalty-fri licens.
Andra verktyg