Tool Icon

PDF till Excel

Konvertera PDF till Excel online

Släpp din fil här eller
Ladda upp från din enhet
Ladda upp från Google Drive
Ladda upp från DropBox
Ladda upp från webbadress (URL)
Max filstorlek: 128 MB

Dina filer är säkra!

Vi använder de bästa krypteringsmetoderna för att skydda dina data.

Alla dokument raderas automatiskt från våra servrar efter 30 minuter.

Om du föredrar det, kan du radera din fil manuellt direkt efter bearbetning genom att klicka på fackikonen.

Så här konverterar du ett PDF-dokument till Excel online:

  1. För att börja, släpp din PDF-fil eller ladda upp den från din enhet eller din molnlagringstjänst.
  2. Vårt verktyg börjar automatiskt konvertera filen.
  3. Ladda ner den konverterade Excel-filen till din dator eller spara den direkt till din molnlagringstjänst.

Visste du?

Att konvertera PDF-filer till Excel är komplicerat
Alla dokument som inte har en fördefinierad datamodell eller inte är organiserad på ett fördefinierat sätt innehåller ostrukturerad data. Detta representerar cirka 90 % av alla elektroniska dokument som genereras, inklusive PDF-filer, oavsett om de är skannade (bild PDF) eller inte (native PDF). Omvänt är Excel-filer strukturerade per definition, eftersom deras information är organiserad i ett tabellformat. Syftet med PDF till Excel-konvertering är att konvertera ostrukturerad data till ett strukturerat dokument samtidigt som man bibehåller samma visuella och logiska utseende.
Huvudproblemet är att PDF-filer kan innehålla en mängd olika element, inklusive text, bilder och grafik, vilket gör det svårt att extrahera och konvertera till ett Excel-kalkylblad. Även tabeller, det mest uppenbara användningsfallet för PDF-konvertering till Excel, kan vara utmanande att konvertera. Till exempel kan konvertering av en tabell med sammanslagna celler, komplex formatering eller partiella konturer resultera i fel eller dataförlust.
Vi kan använda många olika verktyg och program för att konvertera PDF-filer till Excel-format; alla är inte lika effektiva. Konverteringskvaliteten beror på PDF-filens komplexitet, tabellernas formatering och, viktigast av allt, de specifika verktyg och tekniker som används för att utföra konverteringen.
AI kan hjälpa till med att konvertera PDF-filer till Excel
Många AI-baserade tekniker kan hjälpa till med att konvertera PDF-filer till Excel.
Optical Character Recognition (OCR): en AI-driven OCR-motor kan känna igen och extrahera text från skannade PDF-filer eller PDF-filer i PDF-filer. AI-tekniker är fördelaktiga för att extrahera text från komplexa layouter, såsom tabeller, diagram, grafik och bilder, särskilt på skannade dokument av låg kvalitet.
Maskininlärning (ML): ML-algoritmer kan tränas för att känna igen mönster och strukturer i PDF-filer, såsom tabeller eller formulär, och konvertera dem till Excel-format.
Key-Value Pair (KVP): KVP-extraktion är en teknik som används vid dataextraktion och naturlig språkbehandling (NLP) som involverar att identifiera och extrahera specifika typer av data, såsom namn, adresser eller datum.
Dokumentlayoutanalys (DLA): DLA identifierar och kategoriserar regioner i ett dokument. Det innebär en geometrisk analys av tabeller, bilder, ekvationer och streckkoder och en logisk layoutanalys (stycken, rader, ord, tecken) av dokumentet.