Tool Icon

PDF σε Excel

Μετατροπή PDF σεExcel online

Αποθέστε το αρχείο σας εδώ ή
Μεταφόρτωση από τη συσκευή σας
Μεταφόρτωση από το Google Drive
Μεταφόρτωση από το DropBox
Μεταφόρτωση από διεύθυνση Web (URL)
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 128 MB

Τα αρχεία σας είναι ασφαλή!

Χρησιμοποιούμε τις καλύτερες μεθόδους κρυπτογράφησης για την προστασία των δεδομένων σας.

Όλα τα έγγραφα διαγράφονται αυτόματα από τους διακομιστές μας μετά από 30 λεπτά.

Αν προτιμάτε, μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο σας χειροκίνητα αμέσως μετά την επεξεργασία κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του κάδου.

Πώς να μετατρέψετεένα έγγραφο PDF σεExcel στοδιαδίκτυο:

  1. Για να ξεκινήσετε, αποθέστε το αρχείοPDF ή ανεβάστε τοαπό τη συσκευή σαςή την υπηρεσίααποθήκευσης cloud.
  2. Το εργαλείο μας θαξεκινήσει αυτόματατη μετατροπή τουαρχείου.
  3. Κατεβάστε τοαρχείο Excel πουμετατράπηκε στονυπολογιστή σας ήαποθηκεύστε τοαπευθείας στηνυπηρεσίααποθήκευσης cloud.

Το ήξερες?

Η μετατροπή αρχείωνPDF σε Excel είναιπολύπλοκη
Κάθε έγγραφο πουδεν έχειπροκαθορισμένομοντέλο δεδομένωνή δεν είναιοργανωμένο μεπροκαθορισμένοτρόπο περιέχει μηδομημένα δεδομένα. Αυτό αντιπροσωπεύειπερίπου το 90% όλωντων ηλεκτρονικώνεγγράφων πουδημιουργούνται, συμπεριλαμβανομένωντων αρχείων PDF, είτε έχουν σαρωθεί(εικόνα PDF) είτεόχι (εγγενές PDF). Αντίθετα, τααρχεία Excel είναιδομημένα εξορισμού, καθώς οιπληροφορίες τουςείναι οργανωμένεςσε μορφή πίνακα. Οστόχος τηςμετατροπής PDF σεExcel είναι ναμετατρέψει μηδομημένα δεδομένασε δομημένοέγγραφοδιατηρώντας τηνίδια οπτική καιλογική εμφάνιση.
Το κύριο ζήτημαείναι ότι τααρχεία PDF μπορείνα περιέχουν μεγάληποικιλία στοιχείων, όπως κείμενο, εικόνες καιγραφικά, γεγονόςπου καθιστά δύσκολητην εξαγωγή και τημετατροπή σευπολογιστικό φύλλοExcel. Ακόμη καιοι πίνακες, η πιοπροφανής περίπτωσηχρήσης τηςμετατροπής PDF σεExcel, μπορεί ναείναι δύσκολη ημετατροπή. Γιαπαράδειγμα, ημετατροπή ενόςπίνακα μεσυγχωνευμένακελιά, σύνθετημορφοποίηση ήμερικό περίγραμμαμπορεί να οδηγήσεισε σφάλματα ήαπώλεια δεδομένων.
Μπορούμε ναχρησιμοποιήσουμεπολλά διαφορετικάεργαλεία καιεφαρμογέςλογισμικού για ναμετατρέψουμεαρχεία PDF σεμορφή Excel. δενείναι όλα εξίσουαποτελεσματικά. Ηποιότητα τηςμετατροπήςεξαρτάται από τηνπολυπλοκότητα τουαρχείου PDF, τημορφοποίηση τωνπινάκων και, κυρίως, τασυγκεκριμέναεργαλεία και τιςτεχνικές πουχρησιμοποιούνταιγια την εκτέλεσητης μετατροπής.
Το AI μπορεί ναβοηθήσει στημετατροπή αρχείωνPDF σε Excel
Πολλές τεχνολογίεςπου βασίζονται σεAI μπορούν ναβοηθήσουν στημετατροπή αρχείωνPDF σε Excel.
Οπτική αναγνώρισηχαρακτήρων (OCR): μια μηχανή OCR πουλειτουργεί με AI μπορεί νααναγνωρίζει και ναεξάγει κείμενο απόσαρωμένα αρχείαPDF ή PDF μέσα σεαρχεία PDF. Οιτεχνολογίεςτεχνητήςνοημοσύνης είναιωφέλιμες για τηνεξαγωγή κειμένουαπό σύνθετεςδιατάξεις, όπωςπίνακες, γραφήματα, γραφικά καιεικόνες, ειδικά σεσαρωμένα έγγραφαχαμηλής ποιότητας.
Machine Learning (ML): Οιαλγόριθμοι ML μπορούν ναεκπαιδευτούν ώστενα αναγνωρίζουνμοτίβα και δομέςμέσα σε αρχείαPDF, όπως πίνακες ήφόρμες, και να ταμετατρέπουν σεμορφή Excel.
Ζεύγοςκλειδιού-τιμής(KVP): Η εξαγωγήKVP είναι μιατεχνική πουχρησιμοποιείταιστην εξαγωγήδεδομένων και στηνεπεξεργασία φυσικήςγλώσσας (NLP) πουπεριλαμβάνει τονεντοπισμό και τηνεξαγωγήσυγκεκριμένων τύπωνδεδομένων, όπωςονόματα, διευθύνσεις ήημερομηνίες.
Ανάλυση διάταξηςεγγράφου (DLA): ΤοDLA προσδιορίζεικαι κατηγοριοποιείτις περιοχές σε έναέγγραφο. Συνεπάγεται μιαγεωμετρική ανάλυσηπινάκων, εικόνων, εξισώσεων καιγραμμωτών κωδίκωνκαι μια ανάλυσηλογικής διάταξης(παραγράφοι, γραμμές, λέξεις, χαρακτήρες) τουεγγράφου.