Tool Icon

PDF sang Excel

Chuyển đổi PDF sang Excel trực tuyến

Thả tập tin của bạn ở đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách chuyển đổi tài liệu PDF sang Excel trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF của bạn hoặc tải tệp đó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động bắt đầu chuyển đổi tập tin.
  3. Tải tệp Excel đã chuyển đổi xuống máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.

Bạn có biết không?

Chuyển đổi file PDF sang Excel rất phức tạp
Bất kỳ tài liệu nào không có mô hình dữ liệu được xác định trước hoặc không được tổ chức theo cách được xác định trước đều chứa dữ liệu phi cấu trúc. Điều này chiếm khoảng 90% tổng số tài liệu điện tử được tạo ra, bao gồm các tệp PDF, cho dù được quét (PDF hình ảnh) hay không (PDF gốc). Ngược lại, các tệp Excel được cấu trúc theo định nghĩa vì thông tin của chúng được sắp xếp theo định dạng bảng. Mục tiêu của việc chuyển đổi PDF sang Excel là chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành tài liệu có cấu trúc trong khi vẫn giữ nguyên hình thức trực quan và logic.
Vấn đề chính là tệp PDF có thể chứa nhiều thành phần khác nhau, bao gồm văn bản, hình ảnh và đồ họa, khiến việc trích xuất và chuyển đổi sang bảng tính Excel trở nên khó khăn. Ngay cả các bảng, trường hợp sử dụng rõ ràng nhất của việc chuyển đổi PDF sang Excel, cũng có thể gặp khó khăn khi chuyển đổi. Ví dụ: chuyển đổi bảng có các ô được hợp nhất, định dạng phức tạp hoặc đường viền một phần có thể dẫn đến lỗi hoặc mất dữ liệu.
Chúng ta có thể sử dụng nhiều công cụ, ứng dụng phần mềm khác nhau để chuyển đổi file PDF sang định dạng Excel; không phải tất cả đều có hiệu quả như nhau. Chất lượng chuyển đổi phụ thuộc vào độ phức tạp của tệp PDF, định dạng của bảng và quan trọng nhất là các công cụ và kỹ thuật cụ thể được sử dụng để thực hiện chuyển đổi.
AI có thể giúp chuyển đổi file PDF sang Excel
Nhiều công nghệ dựa trên AI có thể giúp chuyển đổi tệp PDF sang Excel.
Nhận dạng ký tự quang học (OCR): công cụ OCR được hỗ trợ bởi AI có thể nhận dạng và trích xuất văn bản từ các tệp PDF được quét hoặc các tệp PDF trong tệp PDF. Công nghệ AI có lợi cho việc trích xuất văn bản từ các bố cục phức tạp, chẳng hạn như bảng, biểu đồ, đồ họa và hình ảnh, đặc biệt là trên các tài liệu được quét chất lượng thấp.
Học máy (ML): Thuật toán ML có thể được đào tạo để nhận dạng các mẫu và cấu trúc trong tệp PDF, chẳng hạn như bảng hoặc biểu mẫu và chuyển đổi chúng sang định dạng Excel.
Cặp khóa-giá trị (KVP): Trích xuất KVP là một kỹ thuật được sử dụng trong trích xuất dữ liệu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) bao gồm việc xác định và trích xuất các loại dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc ngày tháng.
Phân tích bố cục tài liệu (DLA): DLA xác định và phân loại các vùng trên tài liệu. Nó ngụ ý phân tích hình học các bảng, hình ảnh, phương trình và mã vạch cũng như phân tích bố cục hợp lý (đoạn, dòng, từ, ký tự) của tài liệu.