Công cụ tài liệu và PDF trực tuyến miễn phí

Tối ưu hóa mọi tài liệu để có được các tệp nhỏ nhất bằng công nghệ MRC
PDF siêu nén
Ký PDF bằng chữ ký điện tử
Đăng ký điện tử
Chuyển đổi hơn 100 định dạng tệp được hỗ trợ sang PDF
Chuyển đổi sang PDF
Kết hợp các tệp ở hơn 100 định dạng thành PDF
Kết hợp với PDF
Tách các trang thành các tệp PDF độc lập
Tách PDF
Kết hợp các tệp PDF thành một tài liệu duy nhất
Hợp nhất PDF
Sắp xếp lại các trang trong một tệp PDF
Tổ chức PDF
Đảo ngược thứ tự trang của PDF
Đảo ngược PDF
Xóa các trang cụ thể của PDF
Xóa trang
Xoay trang của tệp PDF
Xoay PDF
Chuyển đổi một tập tin nhiều trang thành một trang PDF
Chuyển đổi sang một trang PDF
Thêm mật khẩu bảo vệ vào PDF
Bảo vệ PDF
Xóa mật khẩu bảo mật của PDF
Mở khóa PDF
Xóa dữ liệu nhạy cảm khỏi PDF
Làm lại PDF
Chuyển đổi PDF sang PDF / A để lưu trữ lâu dài
Chuyển đổi sang PDF / A
Xác minh sự phù hợp và xác thực tài liệu PDF/A
Xác thực PDF/A
Sửa chữa tệp PDF bị hỏng hoặc không đúng định dạng
Sửa chữa PDF
Thêm các yếu tố và nội dung trên một tệp PDF
Chỉnh sửa PDF
Tệp OCR ở hơn 100 định dạng để tạo tệp PDF có thể tìm kiếm
PDF OCR
Điền vào mẫu PDF
Điền vào mẫu PDF
Làm phẳng các trường mẫu, chú thích và các lớp trong PDF
Làm phẳng PDF
Cắt trang PDF
Cắt PDF
Thay đổi kích thước trang PDF
Thay đổi kích thước PDF
Thêm số trang vào PDF
Số trang
Giảm kích thước của PDF
Nén PDF
Làm sạch các trang của tài liệu PDF raster để cải thiện khả năng đọc.
Dọn dẹp PDF
Quét tài liệu sang PDF
Quét sang PDF
Chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh TIFF
PDF sang TIFF
Chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh JPG
PDF sang JPG
Chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh PNG
PDF sang PNG
Chuyển tài liệu Word sang PDF
Chuyển sang PDF
Chuyển đổi tài liệu Excel sang PDF
Excel sang PDF
Chuyển đổi tài liệu PowerPoint sang PDF
PowerPoint sang PDF
Chuyển đổi tài liệu TIFF thành PDF
TIFF sang PDF
Chuyển đổi tài liệu JPG sang PDF
JPG sang PDF
Chuyển đổi tài liệu PNG sang PDF
PNG sang PDF
Chuyển đổi tài liệu DXF sang PDF
DXF sang PDF
Xóa nội dung tương tác cụ thể của PDF
Xóa nội dung tương tác PDF
Xóa nội dung cụ thể của PDF
Xóa nội dung PDF
Chuyển đổi tệp PDF thành tệp văn bản
PDF thành văn bản
Chuyển đổi tệp văn bản thành PDF
Chuyển văn bản sang PDF
Đánh dấu PDF bằng chú thích
Đánh dấu PDF
Chuyển đổi bất kỳ tài liệu nào sang tệp PDF thang độ xám
Chuyển đổi sang thang độ xám

Mới

Chuyển đổi tệp DICOM sang PDF
DICOM sang PDF
Trích xuất các trang từ PDF
Trích xuất các trang PDF
Chuyển đổi tệp SVG thành PDF
SVG sang PDF
Tối ưu hóa PDF để hiển thị web nhanh hơn bằng cách sử dụng tuyến tính hóa
Tối ưu hóa cho Web
Xóa văn bản của PDF
Xóa văn bản