Tool Icon

Điền vào các biểu mẫu PDF

Điền trực tuyến vào các trường biểu mẫu PDF của bạn — phù hợp với hợp đồng, biểu mẫu thuế, v.v.

Thả tệp PDF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách điền vào các mẫu PDF trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả các biểu mẫu PDF của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Điền vào các trường mẫu.
  3. Nhấp vào nút Lưu.
  4. Tải xuống tệp PDF đã điền vào máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.