Điền vào mẫu PDF

Điền vào mẫu PDF

Thả tập tin của bạn ở đây hoặc
Kích thước tệp tối đa: 500 MB
  • Tải lên từ thiết bị của bạn
  • Tải lên từ Google Drive
  • Tải lên từ DropBox

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách điền vào các mẫu PDF trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả các biểu mẫu PDF của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Điền vào các trường mẫu.
  3. Nhấp vào nút Lưu.
  4. Tải xuống tệp PDF đã điền vào máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
Các công cụ khác