Tool Icon

Chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF

Chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF của bạn trực tuyến: tên tệp, tiêu đề, tác giả, chủ đề, từ khóa và ngày tháng

Thả tệp PDF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Bạn có biết không?

Siêu dữ liệu có thể là bất kỳ thông tin nào liên quan đến tệp PDF
Theo đặc tả PDF, siêu dữ liệu là "thông tin toàn cầu" về một tệp PDF. Mục tiêu của nó là “hỗ trợ lập danh mục và tìm kiếm tài liệu trong cơ sở dữ liệu bên ngoài.”
Làm thế nào để chúng tôi tìm thấy thông tin này? Bạn sẽ xem siêu dữ liệu của tệp PDF trong các thuộc tính của nó.
Siêu dữ liệu mô tả có thể bao gồm tên tệp PDF, tiêu đề, tác giả, chủ đề, từ khóa, ngày tạo và ngày sửa đổi mới nhất.
Siêu dữ liệu nâng cao có thể đề cập đến (và không giới hạn) phần mềm PDF được sử dụng để tạo tài liệu, phiên bản PDF, kích thước tệp, số từ / ký tự / trang và ngôn ngữ.
Thông tin hữu ích khác là bảo vệ và cài đặt hạn chế để biết liệu người dùng có được phép in, sao chép, nhận xét, điền vào các trường biểu mẫu, chạy công nghệ hỗ trợ, v.v. hay không.
Trong AvePDF, chúng tôi đã thêm tùy chọn để xem liệu PDF có được gắn thẻ hay không và được tối ưu hóa cho Web với tuyến tính hóa (còn được gọi là Fast Web View).
Không phải tất cả siêu dữ liệu đều hiển thị trong các thuộc tính của tài liệu. Bạn sẽ cần các giải pháp xử lý PDF nâng cao để xem nó, đặc biệt là trong trường hợp hóa đơn được lưu trong ZUGFeRD và Factur-X, các định dạng được tiêu chuẩn hóa cho hóa đơn điện tử.
Siêu dữ liệu PDF có thể trợ giúp khả năng tiếp cận
Những người dựa vào các công nghệ hỗ trợ như trình đọc văn bản thành giọng nói cho các tệp PDF sẽ được hưởng lợi từ siêu dữ liệu rõ ràng.
Vì họ không thể nhìn thấy hình ảnh, nên một văn bản thay thế rõ ràng và mang tính mô tả (văn bản thay thế) cho mỗi một trong số chúng không mang tính trang trí là điều cần thiết. Ví dụ: nếu tệp PDF của bạn chứa đồ họa thông tin chuyển tải thông tin cần thiết để hiểu tài liệu tốt hơn, bạn sẽ cần mô tả chúng bằng văn bản thay thế tương ứng.
Nếu đang chỉnh sửa hoặc tạo PDF, bạn có thể xem, chỉnh sửa và tạo văn bản thay thế bằng chương trình tạo PDF của mình.
Đối với khả năng truy cập, Tiêu đề siêu dữ liệu là một yêu cầu. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, tiêu đề meta khác với tên tệp. Mục đích của nó là mô tả ngắn gọn và chính xác nội dung của tài liệu.
Bạn có biết rằng PDF có một tập hợp con dành riêng cho khả năng truy cập không? PDF / UA là tiêu chuẩn ISO để nâng cao định dạng tệp tài liệu điện tử cho khả năng truy cập (ISO 14289).
Siêu dữ liệu có thể chứa thông tin nhạy cảm
Các công cụ tìm kiếm có thể truy cập siêu dữ liệu, vì vậy hãy cẩn thận khi phát hành trực tuyến một tài liệu biên tập lại.
Điều đó cũng có nghĩa là, ngược lại, nếu bạn muốn làm cho tệp PDF của mình hiển thị nhiều hơn, bạn sẽ cần phải tối ưu hóa siêu dữ liệu của nó cho SEO với các từ khóa phù hợp.
Siêu dữ liệu có thể chứa hầu như mọi thông tin liên quan đến tài liệu nói chung hoặc các đối tượng riêng biệt trong tài liệu như hình ảnh, phông chữ, v.v.
Phần mềm đọc tiêu chuẩn thường không truy cập tất cả thông tin này nhưng vẫn có thể được trích xuất bằng các giải pháp xử lý PDF tiên tiến. Các nhà phát triển phải ghi nhớ điều này khi làm việc với các tài liệu dữ liệu nhạy cảm (GDPR, có ai không?).
Thật vậy, dữ liệu cá nhân mà bạn đã cẩn thận dành thời gian xác định trên phần hiển thị của tệp PDF có thể xuất hiện ở nơi khác. Ví dụ: bạn đã xóa tên của một người khỏi văn bản, nhưng chúng tôi cũng có thể tìm thấy tên đó trong siêu dữ liệu về hình ảnh hoặc nhận xét.
Xóa dữ liệu khỏi phần hiển thị của PDF được gọi là sự biên tập. Vệ sinh là quá trình tương tự được thực hiện đối với phần ẩn của tệp PDF (như siêu dữ liệu, nhận xét hoặc lớp ẩn).