Hợp nhất PDF

Kết hợp các tệp PDF thành một tài liệu duy nhất

Thả tập tin của bạn ở đây hoặc
Kích thước tệp tối đa: 500 MB
  • Tải lên từ thiết bị của bạn
  • Tải lên từ Google Drive
  • Tải lên từ DropBox

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách hợp nhất các tệp PDF vào một tài liệu trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF đầu tiên của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Khi tệp đầu tiên được xử lý, bạn có thể tải lên nhiều tệp hơn.
  3. Kiểm tra thứ tự của các tập tin. Nếu cần, sắp xếp lại chúng bằng cách di chuyển từng tệp sang trái hoặc phải.
  4. Nhấp vào nút Hợp nhất.
  5. Tải xuống tệp PDF với các tài liệu đã hợp nhất của bạn vào máy tính của bạn hoặc lưu nó trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
Các công cụ khác