Đọc mã vạch

Phát hiện mã vạch và trích xuất thông tin

Thả tập tin của bạn ở đây hoặc
Kích thước tệp tối đa: 500 MB
  • Tải lên từ thiết bị của bạn
  • Tải lên từ Google Drive
  • Tải lên từ DropBox

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách đọc mã vạch trong tài liệu trực tuyến

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp của bạn hoặc tải lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn. Nếu đang sử dụng AvePDF với điện thoại di động của mình, bạn có thể chụp mã vạch bằng máy ảnh của thiết bị.
  2. Chọn loại mã vạch bạn muốn giải mã và phạm vi trang có liên quan, sau đó nhấp vào nút Đọc mã vạch.
  3. Thông tin trích xuất được hiển thị trên màn hình và bạn có thể sao chép nó vào khay nhớ tạm bằng cách nhấp vào nút Bảng tạm.
Các công cụ khác