Tool Icon

Cắt PDF

Chọn một khu vực của trang hoặc tệp PDF, cắt và lưu dưới dạng một tệp riêng biệt

Thả tệp PDF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách cắt PDF trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Vẽ một hộp trên tài liệu bằng con trỏ của bạn.
  3. Bạn có thể chọn cắt trang đã chọn hoặc cắt tất cả các trang của tài liệu cùng một lúc.
  4. Nhấp vào nút Lưu.
  5. Tải xuống tệp PDF đã cắt vào máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.