Chỉnh sửa PDF

Thêm các yếu tố và nội dung trên một tệp PDF

Thả tập tin của bạn ở đây hoặc
Kích thước tệp tối đa: 500 MB
  • Tải lên từ thiết bị của bạn
  • Tải lên từ Google Drive
  • Tải lên từ DropBox

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách chỉnh sửa PDF trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Để thêm nội dung, nhấp vào nút mục cụ thể và vẽ trên tài liệu của bạn bằng chuột.
  3. Để chỉnh sửa mục đã thêm, nhấp vào nút "Lựa chọn" (mũi tên chéo), sau đó nhấp vào mục bạn muốn sửa đổi. Di chuyển mục đã chọn a / o chỉnh sửa màu trong thanh menu.
  4. Tải xuống tệp PDF đã chỉnh sửa vào máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
Các công cụ khác