Tool Icon

Xóa nội dung tương tác PDF

Xóa siêu liên kết, chú thích, trường biểu mẫu có thể điền và JavaScript khỏi PDF

Thả tệp PDF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách xóa nội dung tương tác của PDF trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Chọn nội dung cần xóa: chú thích, trường biểu mẫu, siêu liên kết và / hoặc JavaScript.
  3. Nhấp vào nút Xóa.
  4. Tải xuống tệp PDF đã cập nhật về máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.