Tool Icon

Sửa chữa các tệp PDF

Sửa chữa tệp PDF bị hỏng hoặc bị hỏng của bạn

Thả tệp PDF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB
Powered by GdPicture PDF Optimization SDK | Tìm hiểu thêm tại đây - PSPDFKit GdPicture.NET PDF Optimization

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách sửa chữa tài liệu PDF trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động bắt đầu để sửa chữa các tập tin.
  3. Tải xuống tệp PDF đã sửa chữa về máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.