Xác thực PDF/A

Xác minh sự phù hợp và xác thực tài liệu PDF/A

Thả tập tin của bạn ở đây hoặc
Kích thước tệp tối đa: 500 MB
  • Tải lên từ thiết bị của bạn
  • Tải lên từ Google Drive
  • Tải lên từ DropBox

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách kiểm tra mức độ phù hợp và xác thực tài liệu PDF/A trực tuyến

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF/A của bạn hoặc tải tệp đó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Chọn mức độ phù hợp để kiểm tra hoặc để ở chế độ "Tự động phát hiện" nếu bạn không biết, sau đó nhấp vào nút "Bắt đầu xác thực".
  3. Kết quả xác thực sẽ xuất hiện, nhưng để đi xa hơn, bạn có thể tải xuống báo cáo lỗi và do đó xác định các điểm cần thay đổi để làm cho tài liệu của bạn tuân thủ.
Các công cụ khác