Tool Icon

Sắp xếp các tệp PDF

Nhanh chóng sắp xếp lại, xoay, thêm và xóa các trang PDF

Thả tệp PDF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách sắp xếp lại các trang trong tệp PDF trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF nhiều trang của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Di chuyển các trang sang trái hoặc phải theo thứ tự mong muốn để sắp xếp tệp PDF của bạn.
  3. Nhấp vào nút Sắp xếp lại.
  4. Tải xuống tệp PDF được sắp xếp lại vào máy tính của bạn hoặc lưu nó trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.