Tool Icon

TIFF sang PDF

Chuyển đổi TIFF của bạn sang PDF

Thả tệp TIFF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách chuyển đổi TIFF thành PDF trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả hình ảnh TIFF của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Bạn có thể chọn bật tùy chọn phát hiện màu để giảm kích thước hình ảnh của mình và nhận tệp PDF nén.
  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động bắt đầu chuyển đổi và nén tệp.
  4. Tải xuống tệp PDF đã chuyển đổi về máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.