Tool Icon

Trích xuất các trang từ một tệp PDF

Chọn và trích xuất các trang từ tệp PDF của bạn thành một tệp mới

Thả tệp PDF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách trích xuất các trang từ tệp PDF trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn
  2. Nhấp vào hình thu nhỏ để chọn (các) trang bạn muốn trích xuất. Bạn cũng có thể viết số của các trang cần trích xuất trong trường Trang. Nếu bạn cần trích xuất hầu hết các trang của một tài liệu lớn, bạn có thể chọn hộp Chọn tất cả các trang và bỏ chọn các trang cần thiết bằng tay bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ.
  3. Nhấp vào nút Trích xuất để hoàn tất thao tác.
  4. Tải tập tin PDF về máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.