Tool Icon

Tuyến tính hóa PDF

Tối ưu hóa PDF để hiển thị web nhanh hơn bằng tuyến tính hóa

Thả tệp PDF của bạn vào đây hoặc
Tải lên từ thiết bị của bạn
Tải lên từ Google Drive
Tải lên từ DropBox
Tải lên từ địa chỉ Web (URL)
Kích thước tệp tối đa: 128 MB
Powered by GdPicture PDF Optimization SDK | Tìm hiểu thêm tại đây - PSPDFKit GdPicture.NET PDF Optimization

Các tệp của bạn được an toàn!

Chúng tôi sử dụng các phương pháp mã hóa tốt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Tất cả các tài liệu sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 30 phút.

Nếu muốn, bạn có thể xóa tệp của mình theo cách thủ công ngay sau khi xử lý bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Cách tuyến tính hóa tệp PDF trực tuyến:

  1. Để bắt đầu, hãy thả tệp PDF của bạn hoặc tải nó lên từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.
  2. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động bắt đầu để tối ưu hóa tập tin.
  3. Tải xuống tệp PDF được tối ưu hóa cho máy tính của bạn hoặc lưu trực tiếp vào dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.

Bạn có biết không?

Có nhiều tên khác nhau cho một quy trình
Sự khác biệt giữa PDF được tuyến tính hóa, PDF được tối ưu hóa cho web và PDF được bật Web View nhanh là gì? Không, vì tất cả đều đề cập đến cùng một quy trình, đó là tối ưu hóa các tệp PDF để cho phép hành vi giống như phát trực tuyến trên Internet, theo cách tương tự với các video trên YouTube. Trang đầu tiên được hiển thị trong trình duyệt web và người dùng có thể tương tác với nó trong khi phần còn lại của tài liệu PDF vẫn đang tải xuống.
Tuyến tính  có sẵn bắt đầu từ năm 1996 với PDF 1.2và ngay cả khi kết nối internet bây giờ nhanh hơn nhiều, nó vẫn mang lại nhiều lợi ích bên cạnh việc phải chờ tài liệu của bạn tải xuống. Nó làm cho trải nghiệm xem trở nên linh hoạt hơn khi bị gián đoạn mạng và cải thiện độ tin cậy ở nơi có bộ nhớ / lưu trữ hạn chế, như khi làm việc trong trình duyệt di động.
PDF tuyến tính hóa có cấu trúc cụ thể
Các tệp PDF thông thường chứa tất cả thông tin tệp ở cuối tệp và do đó, tệp này chỉ có thể sử dụng được sau khi tải xuống hoàn tất.
Khi tệp được đọc qua Web, nó được truy cập dưới dạng luồng byte. Điều đó có nghĩa là thông tin không thể được đọc cho đến khi toàn bộ tệp PDF được chuyển. Tệp càng lớn, bạn sẽ càng phải chờ để xem nó.
Các tệp PDF được tuyến tính hóa chứa thông tin này ở đầu tệp cùng với cấu trúc tuyến tính cụ thể, do đó có tên là Tuyến tính hóa. Ngay sau khi thông tin đã được đọc, trang đầu tiên có thể được hiển thị, trong khi phần còn lại của tệp được tải xuống. Quá trình này có vẻ nhanh hơn nhiều đối với người dùng vì họ có thể nhìn thấy và tương tác ngay lập tức với trang đầu tiên của PDF, bất kể kích thước của nó.
Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về tuyến tính hóa PDF trong  Phụ lục F của thông số kỹ thuật tiêu chuẩn .
Mẹo và thực hành tốt nhất
Tuyến tính hóa PDF đã được tạo để hiển thị các tệp PDF lớn trong trình duyệt. Các tệp lớn thường dài để tải vì chúng chứa nhiều yếu tố khác nhau, như văn bản, đồ họa và hình ảnh.
Do đó, việc tuyến tính hóa một tệp PDF một trang hoặc một tệp có kích thước nhỏ (nghĩa là, một hoặc hai trang có độ dài và <10 MB), PDF đa nhân dựa trên văn bản (dù sao tải rất nhanh) cũng không có ý nghĩa gì.
Tuyến tính hóa các tệp PDF có nghĩa là để sử dụng không phải trình duyệt và truy cập cục bộ (như sử dụng máy tính để bàn, chia sẻ qua email, v.v.) cũng không có ý nghĩa gì cả.
Cuối cùng, việc thay đổi PDF được tuyến tính hóa (ví dụ: bằng cách sửa đổi trường biểu mẫu, sử dụng tiết kiệm gia tăng) sẽ phá vỡ tuyến tính hóa. Trong trường hợp như vậy, tập tin phải được tuyến tính hóa lại.
Làm thế nào tôi có thể biết nếu một PDF được tuyến tính hóa? Nếu bạn mở tệp PDF trong bất kỳ trình soạn thảo .txt nào như Notepad, hãy nhìn vào phần trên cùng của tài liệu. Nếu bạn thấy từ được tuyến tính hóa, thì nó có nghĩa là PDF có thể được tuyến tính hóa. Nhưng hãy cẩn thận, các dòng được tuyến tính hóa của Google không nhất thiết phải có nghĩa là các dòng được tuyến tính hóa chính xác bởi vì tập tin vẫn có thể bị hỏng hoặc không được cấu trúc đúng.