Chính sách cookie

Cookies là gì?


Cookies là những mẩu văn bản nhỏ được gửi bởi trình duyệt web của bạn bởi một trang web bạn truy cập. Tệp cookie được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn và cho phép Dịch vụ hoặc bên thứ ba nhận ra bạn và làm cho lần truy cập tiếp theo của bạn dễ dàng hơn và Dịch vụ hữu ích hơn cho bạn.

Cookies có thể là cookie "liên tục" hoặc "phiên".

Làm thế nào cookie được sử dụng trên AvePDF ?


Khi bạn sử dụng và truy cập AvePDF, chúng tôi có thể đặt một số tệp cookie trong trình duyệt web của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau: để kích hoạt một số chức năng nhất định của AvePDF, để cung cấp phân tích và lưu trữ tùy chọn của bạn.

Chúng tôi không sử dụng cookie để cho phép phân phối quảng cáo, bao gồm quảng cáo theo hành vi.

Chúng tôi sử dụng cả cookie liên tục và cookie phiên trên AvePDF. Chúng tôi sử dụng cookie thiết yếu để chạy AvePDF, để xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng tài khoản người dùng gian lận.

Sự lựa chọn của bạn về cookie là gì?


Nếu bạn muốn xóa cookie hoặc hướng dẫn trình duyệt web của bạn xóa hoặc từ chối cookie, vui lòng truy cập các trang trợ giúp của trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie hoặc từ chối chấp nhận chúng, bạn có thể không thể sử dụng tất cả các tính năng chúng tôi cung cấp, bạn có thể không lưu trữ tùy chọn của mình và một số trang của chúng tôi có thể không hiển thị đúng.